Aanmelden als artiest

Aanmelden als artiest

Ben je Nederlandse artiest en wil je iets doen? Wil je jouw muziek delen met alle mensen die nu thuis zitten? Meld je nu aan voor een online optreden. Alle Nederlandse artiesten en dj’s zijn van harte welkom. Vanzelfsprekend staat de gezondheid van jou en onze medewerkers op de eerste plaats. Met gepaste zorg en in acht neming van de adviezen van het RIVM nemen wij ook maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus zo veel mogelijk in te dammen. Hierbij volgen wij de landelijke richtlijnen van het RIVM.

Je kunt jezelf voor een optreden opgeven via het aanmeldingsformulier. Wij maken op basis van alle aanmeldingen de programmering. Je ontvangt van ons uiterlijk 3 dagen van tevoren een uitnodiging voor jouw optreden bij Steun de Nederlandse Artiest.

Duur van het optreden

Voor het opstellen van de programmering kijken wij naar de aanmeldingen, genre en type act of artiest die komt optreden vanuit onze afgesloten studio. Voor alle live artiesten (solo), zangers, zangeressen, duo’s, bands en groepen streamen wij een optreden van maximaal 120 minuten, minimaal 10 minuten.

Het is niet mogelijk om met een act, band of groep bestaande uit meer dan 2 personen in de tijdelijke studio van Steun de Nederlandse Artiest op te treden. Dit conform de laatste richtlijnen van de het RIVM, maandag 23 maart 2020. Voor acts, bands en of groepen die uit meer dan 2 personen bestaan, vragen wij een eigen gemaakte video in te sturen van het optreden. Gebruik hiervoor de pagina: Aanmelden bands en groepen.

Duur van het optreden

Wat krijgt de optredende artiest?

Alle donaties worden in de aankomende periode verzameld. Zolang de richtlijnen conform het RIVM en de overheid worden aangepast of worden verlengd, verlengen wij ook het platform en de mogelijkheid tot optreden in de afgesloten studio van Steun de Nederlandse Artiest. De einddatum van Steun de Nederlandse Artiest is op dit moment nog niet vastgesteld.
De optredende artiest, die via het platform Steun de Nederlandse Artiest is uitgezonden, ontvangt aan het einde van de volledige periode 100% van zijn/ haar deel. Dit conform het volgende rekenmodel: alle donaties, minus 5% transactiekosten aan platform Geef.nl, minus 40% tegemoetkoming Steun de Nederlandse Artiest, gedeeld door het aantal optredende artiesten in de gehele periode. 

Rekenvoorbeeld: er wordt in de gehele periode € 100,- gedoneerd en er hebben 10 artiesten opgetreden. Van de € 100,- wordt 5% ingehouden door het platform Geef.nl. Dit online platform maakt het doneren mogelijk. Van de overgebleven 95% wordt er 40% aan het platform Steun de Nederlandse Artiest gedoneerd. Dit is een tegemoetkoming voor algemene kosten. Denk hierbij aan huur van de studio, alle benodigde apparatuur, voorzorgsmaatregelen COVID19 etc. Het bedrag dat hierna overblijft wordt verdeeld over alle artiesten die hebben opgetreden via het platform Steun de Nederlandse Artiest.nl. Van dit bedrag is 100% voor de artiest. 

Wordt er geld ingehouden als ik doneer via Geef.nl?

Wordt er geld ingehouden als ik doneer via Geef.nl?

Ja. Geef.nl wordt gratis in gebruik aangeboden aan goede doelen, bedrijven, actievoerders en evenementen. Dit betekent dat er geen abonnementskosten voor de standaard diensten aan wie dan ook worden doorberekend en dat er alleen op online donaties bij donateurs geld ingehouden wordt.

Waarom wordt er geld ingehouden?
Geef.nl maakt gebruik van diverse partners waaronder banken, creditcardmaatschappijen, payment serviceproviders etc. Al deze partijen berekenen transactiekosten, percentages etc. door. Zonder inhouding zou het niet mogelijk zijn via Geef.nl aan goede doelen of kennissen te doneren. 

Wat krijgen donateurs, actievoerders en goede doelen hiervoor terug? 
Door gebruik te maken van Geef.nl geldt dat:

 • een particulier of goed doel online donaties kan ontvangen zonder investering;
 • een particulier of goed doel zelf niets hoeft te programmeren;
 • iedere internetter gratis als particulier of voor een goed doel een actie kan starten via geef.nl;
 • een goed doel online inzage krijgt in de donatiegegevens via een verfijnde rapportagemodule;
 • een particulier of goed doel meerdere donatievormen kan aanbieden (iDEAL, creditcard, SEPA euro incasso, 0900 helpons, PayPal, kadobon-online en sofortbanking);
 • een particulier of goed doel via de eigen website donaties kan vragen;
 • een goed doel de donatiemodule per project kan inzetten met terugkoppeling hoeveel er gedoneerd is, door wie en aan welk project;
 • een particulier of goed doel geen risico’s loopt. Eventuele fraudezaken komen op het conto van Geef.nl zodat u zelf geen nasleep hebt;
 • de donaties door Currence gecertificeerde Collecterende Payment Service Providers (CPSP’s) worden verwerkt (Curo Payments);
 • een particulier of goed doel zelf geen contracten hoeft aan te gaan met de diverse partijen waaronder banken en creditcard maatschappijen;

Hoeveel wordt er ingehouden? 

 • Er wordt 5% ingehouden op donaties die via Geef.nl verwerkt worden en er wordt dus altijd netto 95% uitbetaald;
 • De inhouding is btw vrijgesteld. Er is dus geen sprake van btw;
 • Er gelden GEEN extra transactiekosten per betaalmethode. Er wordt dus altijd netto 95% uitbetaald op het IBAN-rekeningnummer;

Wat krijgen donateurs, actievoerders en goede doelen hiervoor terug?

Kom in actie!

Meld je aan voor een online / offline optreden. Alle Nederlandse artiesten en dj’s zijn van harte welkom.

Ik wil ook optreden